Ing. Martin Múdry

Ing. Martin Múdry

Hasičská 5
911 01 Trenčín
IČO: 25758986

Informácie o kancelárii Ing. Martin Múdry

Účtovná kancelária Ing. Martina Múdreho, člena Komory účtovníkov SR, ev.č 9999 už od roku 1990 svojim klientom poskytuje kompletný servis v oblastiach vedenia účtovníctva a daňovej evidencie.Do portfólia služieb najmä patria:- Kompletné ekonomické poradenstvo- Daňové poradenstvo(Daňové priznanie, zastupovanie pred správcom dane, daňová optimalizácia a daňové plánovanie, daňová kontrola)- Vedenie účtovníctva, vedenie daňovej evidencie, daňové uzávierky- Spracovanie miezd (mzdové účtovníctvo) a vedenie personálnej agendy, prihlášky, odhlášky, registrácia- Spracovanie interných smerníc- Krízové riadenie- Riadenie malých firiem- Zabezpečenie auditu- Nákup a predaj firiem- Spracovanie projektov a posúdení individuálnych projektov- Vedenie investičného majetku, plán odpisov, karty reserva, inventúry- Skladovanie evidencie a inventarizáciePoskytujeme služby niekoľkým desiatkam klientov, ktorí sa na nás trvale obracajú. Medzi našich klientov patria úplne malé firmy, ale tiež rad stredných a niekoľko veľkých firiem. Aj keď klientmi sú prevažne podnikateľské subjekty, venujeme sa aj neziskovým organizáciám.Kladieme dôraz na individuálny prístup a diskrétnosť. Po telefonickom dohovore sa s Vami radi stretneme aj mimo stanovenej hodiny.Tešíme sa na spoluprácu!

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Martin Múdry, tel. +421 903 677 888

Cena za služby Ing. Martin Múdry

Na základe stanoveného cenníku.

Kde nás nájdete?